Vad är THCP och dess effekter?

Upptäck THCP: En laglig & naturlig cannbinoid som återfinns i hampa och har fått ökad uppmärksamhet tack vare dess potential att vara starkare än THC.

Vad är THCP?

 THCP är en laglig & naturlig cannabinoid som liknar THC. 

Tetrahydrocannabiphorol (THCP) är en av cirka 120 naturliga föreningar som tillhör cannabinoidfamiljen och har nyligen fått uppmärksamhet för sin potentiella roll inom cannabinoidforskning. THCP delar strukturella likheter med delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), den aktiva föreningen i cannabis, men utmärker sig genom en längre alkylenkedja, vilket antyder ökad bindningsaffinitet till cannabinoidreceptorer.

Forskning kring THCP fokuserar på dess potentiella farmakologiska egenskaper och påverkan på det endocannabinoida systemet. Preliminära studier antyder att THCP kan ha en starkare bindningsaffinitet till cannabinoidreceptorer än traditionellt kända cannabinoider, vilket öppnar upp för möjligheter inom läkemedelsutveckling och terapeutisk användning. Dock krävs mer forskning för att förstå dess fulla spektrum av effekter och eventuella medicinska användningar.

Är THCP lagligt i Sverige?

För närvarande är det lagligt att köpa och inneha THCP i Sverige. THCP klassas inte som en olaglig substans, eftersom THCP inte utgör en isomer av THC.

Folkhälsomyndigheten har heller inte identifierat THCP som en potentiellt farlig substans.

Visar THCP utslag på drogtest?

Vid frekvent användning av THCP-produkter kan det finnas en viss risk för att dessa kan ge positivt utslag vid drogtest, såsom snabbtester för urin eller saliv.

Vi rekommenderar därav att du vid eventuella tester från polis eller arbetsgivare begär ett blodprov. Ett blodprov ger en mer detaljerad avläsning av cannabinoidnivåerna och möjliggör därmed uteslutning av användning av illegala cannabisprodukter såsom THC eller HHC.

Vad är skillnaden mellan THCP, THC och CBD?

THCP skiljer sig från andra cannabinoider som THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol) på flera sätt, inklusive dess kemiska struktur, affinitet för cannabinoidreceptorer och potentiella biologiska effekter. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

Kemisk struktur:

 • THCP: är en typ av tetrahydrocannabinol och delar den grundläggande kemiska strukturen med andra THC-varianter. Vad som skiljer THCP är den längre alifatiska sidokedjan, vilket ger den dess namn.
 • THC: är den mest kända psykoaktiva cannabinoiden i cannabisväxten. Dess kemiska struktur inkluderar en kortare sidokedja än THCP.
 • CBD: är en annan betydande cannabinoid men är inte psykoaktiv. Dess kemiska struktur är väsentligt annorlunda än THC och THCP, och den innehåller ingen alifatisk sidokedja.

Affinitet för cannabinoidreceptorer:

 • THCP: har visat en högre affinitet för cannabinoidreceptorer jämfört med andra THC-varianter. Det betyder att det har en starkare tendens att binda till dessa receptorer.
 • THC: binder främst till CB1-receptorer i hjärnan och nervsystemet och CB2-receptorer i immunsystemet.
 • CBD: har låg affinitet för cannabinoidreceptorer och verkar huvudsakligen genom att påverka andra receptorer, som serotoninreceptorer.

Psykoaktivitet:

 • THCP: Det har föreslagits att THCP kan vara mer potent än traditionellt THC när det gäller psykoaktivitet, baserat på dess högre affinitet för cannabinoidreceptorer.
 • THC: är känt för att producera den psykoaktiva effekt eller “hög” som är förknippad med cannabis.
 • CBD: är inte psykoaktiv och orsakar inte samma “hög” som THC. Det påverkar inte heller kognitiva funktioner på samma sätt.

Biologiska effekter:

 • THCP: Forskningen om THCP är begränsad, men det har visat potentiella analgetiska (smärtstillande) och antiinflammatoriska egenskaper i prekliniska studier.
 • THC: har analgetiska egenskaper och kan orsaka förändringar i kognition, humör och perception.
 • CBD: har studerats för sina möjliga antiinflammatoriska, anxiolytiska (ångestlindrande) och antikonvulsiva egenskaper.

Det är viktigt att notera att forskningen om cannabinoider är på ett tidigt stadium, och mer forskning krävs för att fullständigt förstå dess specifika egenskaper och påverkan på människokroppen. Individers reaktioner på olika cannabinoider kan variera, och det är alltid klokt att vara medveten om individuella toleranser. All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

THCP effekter

Med sin imponerande förmåga att binda till cannabinoidreceptorerna finns det starka indikationer på att THCP kan framkalla effekter liknande delta-9 THC, kanske till och med kraftfullare.

Den robusta kopplingen till cannabinoidreceptorerna gör THCP potentiellt värdefullt inte bara för rekreation, utan även för att potentiellt lindra smärta, illamående och underlätta sömnproblem. Även om forskning om THCP är begränsad, antyder tidiga tecken att dess överlägsna förmåga att binda till mänskliga receptorer kan göra det särskilt lovande för behandling av olika medicinska tillstånd. För att förstår hur cannabinoider fungerar i kroppen, läs mer här.

 • Psykoaktivitet: THCP tros ha en högre affinitet för cannabinoidreceptorer än THC, vilket antyder en starkare psykoaktiv effekt. Detta innebär att användare eventuellt kan uppleva en kraftigare “hög” jämfört med THC.
 • Smärtlindring: Liksom THC, har THCP potential att bidra till smärtlindring på grund av dess interaktion med cannabinoidreceptorerna.
 • Neurologiska effekter: THCP kan potentiellt, liksom THC, påverka det centrala nervsystemet och därigenom påverka kognition, minne och andra neurologiska funktioner.

Det är viktigt att notera att forskningen om THCP fortfarande är pågående, och det finns mycket att lära om dess exakta mekanismer och eventuella långsiktiga effekter. Innan du börjar använda THCP eller andra cannabinoider för medicinska ändamål är det klokt att rådgöra med en hälso- eller läkemedelsprofessionell, särskilt om du tar andra mediciner eller har hälsobesvär. All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

THCP Gummies Sverige 3-pack 300MG THCP - DR. Herbals

Är THCP säkert?

Generellt betraktas THCP som säkert när det används på rätt sätt. Här är några punkter att överväga:

Potentiella effekter och biverkningar: THCP:s specifika effekter och eventuella biverkningar är ännu inte fullständigt utforskade. Preliminära indikationer antyder dock att THCP kan vara mer potent än THC. Individers reaktioner varierar, och vissa användare kan uppleva milda biverkningar såsom trötthet, magbesvär eller aptitförändringar. Dessa biverkningar brukar vara kortvariga och milda.

Interaktion med läkemedel: Med tanke på THCP:s påverkan på leverns enzymaktivitet kan det möjligen påverka metabolismen av vissa läkemedel. Personer som tar receptbelagda mediciner bör därför rådfråga sin läkare innan de använder THCP för att undvika potentiella interaktioner.

Kvalitet och renhet: Säkerheten hos THCP-produkter hänger i hög grad på deras kvalitet och renhet. För att undvika skadliga tillsatser eller oönskade föroreningar är det avgörande att välja produkter från ansedda källor och tillverkare.

Dosering: Precis som med alla substanser är dosering en viktig faktor. Det rekommenderas generellt att alltid börja med låga doser och gradvis öka vid behov för att minimera risken för oönskade effekter.

Legalt perspektiv: Lagstiftningen kring THCP är komplex och varierar. Det är avgörande att noga överväga och följa lokala lagar och regler innan användning av THCP, särskilt med tanke på dess potentiella likheter med THC.

Notera att THCP-forskning fortfarande är i ett tidigt skede, och det finns mycket att lära om dess långsiktiga effekter och potentiella interaktioner. All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

Hur får man fram THCP extrakt?

THCP är av de omkring 120 naturliga cannabinoider som återfinns i hampa. I motsats till exempelvis CBD, som utgör upp till 45% av hampans totala cannabinoidinnehåll, finns THCP i mer begränsade mängder. Denna sparsamhet gör att utvinningen av THCP-extrakt blir avsevärt mer komplex och kostsam.

Vid extraktionen av THCP från hampa använder vi den senaste innovativa tekniken, känd som CO2-extraktion. Denna metod anses vara en av de mest avancerade och effektiva sätten att extrahera hampaextrakt, där endast trycksatt koldioxid används. Resultatet av denna process är en av de renaste formerna av THCP på marknaden. Genom att undvika användning av tungmetaller och alkohol i extraktionsprocessen säkerställer vi att det slutliga produkten uppfyller höga kvalitetsstandarder och inte innehåller oönskade rester.

Kan jag köpa THCP-produkter online?

THCP-produkter har blivit tillgängliga via flera online-återförsäljare, där vissa är specialiserade på hampabaserade produkter och andra mer specialiserade. Med tanke på THCP:s nyliga introduktion på den svenska marknaden kan det vara en utmaning att finna produkterna, och vi betonar vikten av noga övervägande vid inköp. Det råder varierande grader av reglering bland butiker, både online och fysiska, vilket understryker vikten av att alltid verifiera butikens legitimitet och undersöka befintliga labbrapporter före köp.

Tack vare effektiva och omtyckta produkter, har DR. Herbals blivit pionjär inom Hampa Sverige. I sortimentet erbjuder vi ett brett utbud med hampa-produkter av högsta kvalitet och på ekologisk hampa som odlas specifikt för våra produkter. Våra THCP-produkter produceras lokalt i Sverige med distribution över hela landet. Vi strävar efter full transparens genom att tillhandahålla ISO- certifierade labbrapporter för alla våra produkter. Vår pålitliga och personliga onlinebutik bekräftas av flera nöjda kunder och butiker som utser oss till deras återförsäljare av hampa.

Vid intresse av bulk- eller grossistköp av THCP har vi en solid marknadsöversikt. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

DR. Herbals ® erbjuder dina favoritprodukter – med expressleverans över hela Sverige. Hampa Snus, CBD produkter och ett brett utbud av THCP vapes, THCP-godis och THCP-oljor. Utforska och hitta din perfekta hampa-produkt!

Lokaltillverkade Produkter

Beställ och få din leverans inom Sverige på endast 1-2 vardagar!

Hampa Snus

 • 0.3% THC
 • Full-spektrum
 • B6, B12, riboflavin, niacin och tiamin
 • Cannabis Sativa L
Hampa snus Original Hemp 0,3% THC - DR. Herbals

THCP Vape

 • 100% THC-fri
 • 250 Puffs
 • Brett-spektrum cannabinoider
 • THCP CBD, CBG, CBC & terpener
THCP Vape - Grape Ape 15% | DR. Herbals

THCP Olja

 • 100% THC-fri
 • Brett-spektrum cannabinoider
 • THCP, CBD, CBG, CBC & terpener
 • Nano-optimerad THCP extrakt
THCP olja 15% - Sveriges Mest Köpta | DR. Herbals

Endocannabinoida systemet (ECS)

Hur THCP påverkar kroppen och ECS

Vår kropp är ett fantastiskt komplex system, och ett av dess mest fascinerande nätverk är det endocannabinoida systemet (ECS). Detta system är en nyckelkomponent för att upprätthålla balans och homeostas i kroppen. För en djupare förståelse av ECS rekommenderas ytterligare läsning här!

Centrala för ECS är cannabinoider, en grupp kemikalier som är ansvariga för att överföra meddelanden och reglera olika fysiologiska processer. Dessa cannabinoider kan delas upp i två huvudkategorier:

 • Bindning till cannabinoidreceptorer: Liksom andra cannabinoider interagerar THCP med cannabinoidreceptorer. Dessa receptorer finns främst i hjärnan och det perifera nervsystemet och är en del av ECS.
 • Affinitet för cannabinoidreceptorer: THCP har visat en potentiell högre affinitet för cannabinoidreceptorer jämfört med THC (tetrahydrocannabinol). Det innebär att THCP har en starkare tendens att binda till dessa receptorer, vilket kan leda till mer framträdande biologiska effekter.
 • Reglering av neurotransmittorer: Genom interaktion med cannabinoidreceptorerna kan THCP påverka frisättningen av neurotransmittorer, kemiska budbärare i hjärnan. Detta kan påverka olika funktioner, inklusive kognition, humör och smärtlindring.
 • Inverkan på inflammation: Cannabinoider, inklusive THCP, har potentiella antiinflammatoriska egenskaper. De kan minska inflammation genom att påverka immuncellsaktivitet och produktionen av inflammatoriska ämnen.
 • Potentiell påverkan på aptit och metabolism: Cannabinoider har historiskt varit förknippade med aptitstimulering. Det finns indikationer på att THCP, liksom THC, kan påverka aptitreglering och metabolism. 
 • Eventuell smärtlindring: Liksom andra cannabinoider har THCP visat potential för att bidra till lindring av smärta genom sitt inflytande på smärtprocesser och receptorer.

Det är viktigt att notera att forskningen om cannabinoider är begränsad och att dess specifika effekter och mekanismer fortfarande undersöks. Dessutom varierar individuella reaktioner på cannabinoider, och hur THCP påverkar en person kan skilja sig från dess påverkan på en annan individ. All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

Vad reglerar ECS?

ECS – Endocannabinoid-systemet är ett av många kroppsliga system som hjälper till att upprätthålla homeostas (balans) i kroppen. Dess receptorer är utbredda och finns bland annat i hjärnan, i det så kallade centrala nervsystemet. Liksom utspritt över immunsystemet. Detta påverkar många olika kroppsprocesser. Vid brist på endocannabinoider kan besvär uppstå som:
 • Migrän
 • Depression
 • Låg dopaminnivå
 • Smärta
 • Låg aptit
 • Lågt immunförsvar
All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott

Finns det potentiella hälsofördelar med THCP?

Forskning på THCP (tetrahydrocannabiphorol) är fortfarande i ett tidigt skede, och det finns begränsad information om dess potentiella hälsofördelar.

Studier, såsom de publicerade på vetenskapliga plattformar som PubMed och Google Scholar, indikerar möjliga områden där THCP kan visa sig vara fördelaktigt. Exempelvis har vissa prekliniska studier antytt att THCP kan ha analgetiska, antiinflammatoriska och neuroprotektiva egenskaper. Dock krävs ytterligare kliniska studier på människor för att verifiera dessa resultat och förstå de specifika mekanismerna bakom THCP:s påstådda hälsofördelar.

Upptäck fler cannabinoider

 THC är en olaglig cannabinoid i Sverige som ger psykoaktiva effekter. 

Tetrahydrocannabinol, förkortat THC, är en naturlig kemisk förening som finns i cannabisväxten. Det är den huvudsakliga psykoaktiva substansen i cannabis och är ansvarig för den så kallade “höga” eller euforiska känslan som människor upplever när de konsumerar cannabisprodukter.

THC påverkar det centrala nervsystemet genom att binda till cannabinoidreceptorer, särskilt CB1-receptorer som finns i hjärnan. Utöver dess psykoaktiva effekter har THC också visat potential för smärtlindring och antiinflammatoriska egenskaper. Det är viktigt att notera att användning av THC för medicinska eller rekreationella ändamål kan ha olika effekter på olika individer, och lagstiftningen kring THC varierar över olika jurisdiktioner.

Hexahydrocannabinol (HHC) är en naturlig cannabinoid som nyligen reglerades i Sverige och är för närvarande klassificerad som en narkotika, parallellt med THC.

Trots likheter i effekt med THC anses HHC vara 40-60% mildare. Före den 11 juli 2023 var HHC en laglig cannabinoid och fick betydande uppmärksamhet i Sverige.

Cannabidiol (CBD), är en av över hundra aktiva föreningar som finns i cannabisväxten. Till skillnad från THC (tetrahydrocannabinol), ger CBD inte någon psykoaktiv effekt, vilket betyder att det inte skapar en “hög” känsla. Istället har CBD visat potential för olika fördelar, inklusive antiinflammatoriska och lugnande egenskaper på huden.

CBD interagerar med det endocannabinoida systemet i människokroppen, som spelar en roll i att reglera olika fysiologiska processer för att upprätthålla balans.

Vi på DR. Herbals erbjuder olika CBD produkter som är tillverkade i Sverige. CBD Oljor som är enkla att hantera, Vapes för både nya och erfarna användare, och Gummies av premium kvalitet.

Läs mer om CBD här!

Cannabigerol (CBG) är ofta benämnd som “moder till alla cannabinoider” och delar likheter med CBD genom att inte utlösa psykoaktiva effekter. CBG är dessutom den grundläggande strukturen för övriga cannabinoider och genereras genom upphettning av CBGA (cannabigerolsyra). Hela spektrumet av cannabinoider, inklusive THC, CBD och CBC, härstammar från denna föregångare.

Vanligtvis återfinns låga nivåer av CBG i cannabis, men vissa hampasorter, som exempelvis Santhica, är kända för att innehålla betydande mängder av denna cannabinoid. Detta understryker variationsmöjligheterna inom hampaväxter och deras potential att producera högre koncentrationer av specifika föreningar, vilket kan vara av intresse inom forskning och utveckling av cannabinoidbaserade produkter.

Cannabichromene (CBC) utgör en av de naturliga cannabinoiderna som återfinns i cannabisplantan, och dess upptäckt på 1960-talet har fört med sig en ökande intresse inom cannabinoidforskningen.

CBC rankas som den tredje mest framträdande cannabinoiden i cannabisväxten, efter CBD och THC. Denna förening har associerats med olika potentiella fördelar och fortsätter att vara ett fokusområde inom vetenskaplig forskning och utforskning av de mångfasetterade egenskaperna hos cannabinoider.

En intressant aspekt med CBD och CBC är deras samverkan och de fördelar som uppstår genom detta samarbete. Alla cannabinoider deltar i något som kallas entourage-effekten, vilket innebär att deras individuella förmågor förstärks när de samverkar tillsammans. Det låter kanske komplext, men i grund och botten betyder det att de blir mer kraftfulla när de kombineras.

Upptäck CBD + CBG + CBC Oljor och Vapes!

VÅRA PRODUKTER

På DR. Herbals ® använder vi endast växten Cannabis Sativa L (industriell hampa) när vi bereder våra hampa produkter. Allt är framtaget utan onödiga och kemiska tillsatser. Slutresultatet säkerställer en ren och potent produkt. Vår CBD och THCP olja blandas endast med ren ekologisk hampafröolja för extra näringsämnen.
Vår hampa-baserade snus härrörar från EU-certifierade frösorter och innehåller mindre än 0,3% THC. Alla våra vapes och gummies produceras i Sverige med rent extrakt och organiska ingredienser.

All information som presenteras på denna webbsida är avsedd uteslutande för informativa ändamål och bör inte uppfattas som en uppmaning att använda någon form av cannabinoider som medicin eller kosttillskott.