Vanliga frågor (FAQ)

Vad är cannabinoider?

Cannabinoider är ämnen som man hittar i hampan. CBD är en av hundratals identifierade cannabinoider i växten som man känner till idag. Andra cannabinoider är bland annat: CBG, CBN, CBC, CBDL, CBL, CBE, CBT.

Dessa binder till antingen CB1 eller CB2, som är cannabinoid receptorer funna på olika platser i det centrala nervsystemet.

Vad är cannabidiol (CBD)?

CBD står för Cannabidiol och är en av de aktivaste ämnena i hampan. “CBD är väsentligt inom medicinskt syfte eftersom det inte i sig självt orsakar den karaktäristiska känslan av att vara hög menar världsorganisationen (WHO). De menar även att CBD hos människor uppvisar inga effekter som helst som tyder på missbruk eller beroendepotential. Det finns inga bevis för folkhälsoproblem i samband med användning av ren CBD. Utav drygt 100 olika cannabinoider i hampa är CBD en av de mest studerade cannabinoider på grund av visad positiv medicinsk hälsoeffekt. Intresset för CBD ökar bland befolkningen och det börjar bli allt mer känt för dess positiva effekt på marknaden.”

Vad är det Endocannabinoid Systemet (ECS)?

Det endocannabinoida systemet är ett biologiskt system som består av receptorer som binder till cannabinoider. Det endocannabinoida systemet har visat sig vara involverat i att reglera bland annat fysiologiska och kognitiva funktioner, inklusive fertilitet, graviditet, efter födsel utveckling, immunförsvar, aptit, smärtupplevelse, humör och minne. Cannabinoid receptorer är de främst förekommande receptorerna i kroppen och aktiveras när cannabinoider binder till dessa för att systemet skall kunna aktiveras och sedan kunna reglera och skapa balans i kroppen (homeostas). Det endocannabinoida systemet har visat sig vara det viktigaste systemet i kroppen eftersom det i sig kontrollerar alla mindre system (immunförsvaret, matsmältningen, blodtrycket, vätskebalans, kroppstemperaturen, njurar – och lever ). CBD arbeterar t.ex. genom det endocannabinoida systemet för att reglera blodtrycket. CBD är antiinflammatoriskt och en antioxidant – båda vilka har en positiv påverkan på högt blodtryck. CBD agerar på blodkärlen för att minska blodtrycket och således kunna reglera det för att finna sin homeostas. Detta är en av anledningarna till varför CBD är så viktigt för människor och djur då vi behöver en stabil inre balans.