Är CBD, THCP & Hampa Snus Lagligt?

Alla produkter på vår hemsida är 100% lagliga och säkra att använda i hela Europa, inklusive Sverige.

Är CBD Buds och CBD Hash lagligt?

Ja, CBD Buds och CBD Hash som härrör från EU-godkända frösorter och odlingar har ett specifikt undantag i narkotikalagstiftningen. Detta innebär att de är fullt lagliga att köpa, inneha och använda i hela Europa, inklusive Sverige.

Vi på DR. Herbals är stolta över att samarbeta med odlare som har tillstånd för odling av hampa och som uppfyller alla de krav som ställs. Enligt narkotikakonventionen från år 1961 får hampa innehålla upp till 0,2% THC och nu 0,3% THC i enhet med den nya versionen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023.

Är Hampa Snus lagligt?

DR. Herbals Hampa Snus är en fullt laglig produkt som man kan köpa, inneha och använda i Europa, inklusive Sverige.

Hampa Snusen baseras på råa industrihampafrön, som behandlas inom Sverige från EU-certifierade frösorter och under godkända förhållanden. Produkten uppfyller alla de kraven som ställs i narkotikakonventionen från 1961 och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023.

Är CBD Olja lagligt?

Gränsen för THC i en laglig CBD-olja är 0,2% i övriga Europa och 0,3% i USA. I Sverige är gränsen dock 0,0% THC, vilket innebär att alla våra CBD-oljor är fullt lagliga att köpa och använda i Sverige och resten av Europa. Detta är möjligt tack vare vår skonsamma CO2-extraktionsteknik, som möjliggör en noggrann filtrering och separering av cannabinoiden THC.

Är THCP lagligt?

THCP är för närvarande inte är reglerat av Folkhälsomyndigheten och inte klassificeras som en olaglig substans. Detta beror på att THCP skiljer sig från THC i sin kemiska struktur och inte betraktas som en isomer av THC.

Folkhälsomyndigheten har hittills inte identifierat THCP som en potentiell farlig substans som skulle föranleda reglering vid Sveriges gränser. Vi engagerar oss i att hålla våra kunder väl informerade om eventuella förändringar i lagstiftningen som kan påverka produkter som innehåller THCP i Sverige.

BUTIK