Är CBD Buds, CBD Hash, Hampa Snus & CBD Olja Lagligt?

Alla produkter på DR. Herbals hemsida är 100% lagliga och säkra att använda i hela Europa, inklusive Sverige.

CBD Buds och CBD Hash Laglighet

Ja, CBD Buds och CBD Hash som härrör från EU-godkända frösorter och odlingar har ett specifikt undantag i narkotikalagstiftningen. Detta innebär att de är fullt lagliga att köpa, inneha och använda i hela Europa, inklusive Sverige.

Vi på DR. Herbals är stolta över att samarbeta med odlare som har tillstånd för odling av hampa och som uppfyller alla de krav som ställs. Enligt narkotikakonventionen från år 1961 får hampa innehålla upp till 0,2% THC och nu 0,3% THC i enhet med den nya versionen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023.

Den hampa som vi säljer räknas som en jordbruksprodukt.

Ja, det är tillåtet att använda CBD Buds och CBD Hash så länge de härrör från en laglig odling av industrihampa och frösorterna innehåller mindre än 0,3% THC. Men det är fortfarande viktigt att komma ihåg att dessa produkter ser och luktar precis som äkta marijuana, vilket kan locka till sig oönskad uppmärksamhet. Så om du planerar att använda produkterna, tänk på att undvika onödig uppmärksamhet.

Det finns flera sätt att använda CBD Buds och CBD Hash. De två vanligaste metoderna är aromaterapi och vape. Det är dock viktigt att notera, om du använder vape så måste din vape klara av örter.

Vi uppmuntrar våra kunder att använda våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Om du skulle bli testad av polis eller arbetsgivare behöver du inte oroa dig så länge du använt en legitim hampa produkt. Det är även viktigt att komma ihåg att THC-halten i frösorterna inte får överstiga 0,3%, vilket är det högsta tillåtna värdet enligt narkotikakonventionen 1961 och EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Om du använt en produkt som uppfyller dessa krav, är det inte olagligt att inneha eller använda hampan.

För att bevisa att den produkt du har använt är laglig rekommenderar vi att du kräver ett blodprov istället för urinprov. Ett blodprov kan ge mer specifik information om CBD- och THC-halten i kroppen, vilket gör det lättare för personalen att skilja mellan laglig hampa och olaglig cannabis. När du har använt laglig hampa kommer blodprovet visa högre nivåer av CBD och lägre nivåer av THC. Olaglig cannabis skulle däremot visa betydligt högre nivåer av THC och mycket lägre nivåer av CBD.

CBD Buds och CBD Hash innehåller inte tillräckligt mycket av den psykoaktiva cannabinoiden THC för att ge det höga ruset som andra cannabisblommor gör. Istället har CBD Buds och CBD Hash en hög koncentration av terpener och flavonoider, vilket potentiellt kan skapa en lugnande effekt. Detta gör hampa produkter till ett populärt alternativ för personer som vill uppleva fördelarna med cannabis utan att känna sig berusad.

Vi på DR. Herbals är glada över att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter som är säkra och lagliga att använda i Europa. Om du har några frågor eller funderingar om våra produkter är du välkommen att kontakta oss när som helst.

Hampa Snus Laglighet

DR. Herbals Hampa Snus med en THC-halt på 0,3%, är en fullt laglig produkt som man kan köpa, inneha och använda i Europa, inklusive Sverige.

Hampa Snusen baseras på rå industrihampa, som odlas inom Sverige från EU-certifierade frösorter och under godkända förhållanden. Produkten uppfyller alla de kraven som ställs i narkotikakonventionen från 1961 och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023.

Om du skulle bli testad av polis eller arbetsgivare behöver du inte oroa dig så länge du använt en legitim hampa produkt. Det är även viktigt att komma ihåg att THC-halten i frösorterna inte får överstiga 0,3%, vilket är det högsta tillåtna värdet enligt narkotikakonventionen 1961 och EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Om du använt en produkt som uppfyller dessa krav, är det inte olagligt att inneha eller använda hampan.

För att bevisa att den produkt du har använt är laglig rekommenderar vi att du kräver ett blodprov istället för urinprov. Ett blodprov kan ge mer specifik information om CBD- och THC-halten i kroppen, vilket gör det lättare för personalen att skilja mellan laglig hampa och olaglig cannabis. När du har använt laglig hampa kommer blodprovet visa högre nivåer av CBD och lägre nivåer av THC. Olaglig cannabis skulle däremot visa betydligt högre nivåer av THC och mycket lägre nivåer av CBD.

Hampa Snus innehåller inte tillräckligt mycket av den psykoaktiva cannabinoiden THC för att ge det höga ruset som andra cannabisblommor gör. Istället har Hampa snus en hög koncentration av terpener och flavonoider, vilket potentiellt kan skapa en lugnande effekt. Detta gör hampa produkter till ett populärt alternativ för personer som vill uppleva fördelarna med cannabis utan att känna sig berusad.

Om du har några frågor eller funderingar om våra produkter är du välkommen att kontakta oss när som helst.

CBD Olja Laglighet

Gränsen för THC i en laglig CBD-olja är 0,2% i övriga Europa och 0,3% i USA. I Sverige är gränsen dock 0,0% THC, vilket innebär att alla våra CBD-oljor är fullt lagliga att köpa och använda i Sverige och resten av Europa. Detta är möjligt tack vare vår skonsamma CO2-extraktionsteknik, som möjliggör en noggrann filtrering och separering av cannabinoiden THC.

Eftersom våra CBD-oljor är helt fria från THC, finns det ingen risk att de ger utslag på urinprov.

HHC Laglighet

Vår HHC extrakt är helt THC fri och härrör från EU-godkända frösorter samt odlingar som har ett specifikt undantag i narkotikalagstiftningen. Detta innebär att våra HHC produkter är fullt lagliga att köpa, inneha och använda i hela Europa, inklusive Sverige.

HHC är för närvarande alltså inte förbjudet att köpa, använda eller inneha på den svenska marknaden. Enligt Europeisk lagstiftning är HHC en laglig cannabinoid-produkt, men det är även viktigt att notera att lagar och regler kan ändras över tid. Det är alltid bra att hålla sig uppdaterad på den senaste lagstiftningen och följa rekommendationer från myndigheter och experter.

Det verkar som att HHC inte bryts ner i kroppen på samma sätt som THC. Till skillnad från delta 8, delta 9 och delta 10-former av THC finns det några bevis för att HHC inte metaboliseras till 11-hydroxy-THC, som är det nedbrytningsämne som många labb testar för.

Hittills vet ingen säkert att HHC inte kommer att lämna ett positivt svar efter användning. Om till exempel din arbetsgivare testar för droganvändning, föreslår vi att du inte riskerar ditt arbete genom att använda HHC.

HHC ger inte samma psykoaktiva effekt som THC, men kan ge liknande effekter om det används i tillräckliga mängder. Eftersom HHC är en milt psykoaktiv förening kan den göra användaren berusad om man använt stora mängder. Precis som THC varierar effekten från person till person och varar i regel mellan 2-4 timmar.

Detta är dock en uppskattning och den slutgiltiga effekten kan bero på en rad olika faktorer.

Vi rekommenderar inte oral konsumtion av HHC och avskriver oss från hur våra kunder väljer att använda produkterna.

BUTIK