Allt om Shrooms (Magic Mushrooms)

Röd Flugsvamp - Amanita Muscaria - DR. Herbals

På denna sida finner du information om:

Allt du behöver veta om Shrooms (Magic Mushrooms)

Många har hört talas om magic mushrooms, även kända som psykedeliska svampar eller shrooms. Men vad vet du om deras fördelar, effekter, forskning och biverkningar? I denna artikel svarar vi på de vanligaste frågorna om shrooms på ett enkelt och tydligt sätt.

Vad är Shrooms?

Shrooms, Psykedeliska svampar och Magic mushrooms

Shrooms, även känt som psykedeliska svampar eller magic mushrooms, är samlingsnamnet för psykoaktiva svampar. Det är en typ av svamp som innehåller psykoaktiva föreningar, främst muscimol, psilocybin eller psilocin. Dessa svampar har använts i århundraden av olika kulturer för deras hallucinogena effekter och i religiösa och andliga ritualer.

Amanita Muscaria (Röd Flugsvamp)

Amanita Muscaria (röd flugsvamp), är en laglig psykedelisk svamp i Sverige som innehåller det aktiva ämnet muscimol.

Är inte Röd Flugsvamp giftigt?

Röd flugsvamp kan vara giftig i sin råa form på grund av innehållet av ibotensyra och muskarin. Därför är det viktigt att köpa produkter från pålitliga källor som noggrant extraherar och avlägsnar dessa skadliga ämnen. Målet vid användning är att uppnå de psykoaktiva effekterna av muscimol, en förening i flugsvampen som anses vara säker och ogiftig när den är korrekt bearbetad.
Fly Agaric - Muscimol - DR. Herbals

Laglighet och drogtest

Är Shrooms lagligt i Sverige?

Ja, produkter som innehåller Amanita Mascaria (flugsvamp) med muscimol-extrakt är lagligt i Sverige. Flugsvamp är en typ av Shroom som är laglig att köpa och använda i Sverige. Du kan köpa och använda detta om du handlar från certifierade butiker.

Visar magic mushrooms utslag på drogtest?

Magic mushrooms-produkter innehållandes muscimol visar vanligtvis inte utslag på drogtester. Muscimol är den aktiva substansen i våra Shrooms-produkter. Detta är inte en vanlig substans som testas för i standard drogtester. Standard drogtester för urin, blod och hår är designade för att upptäcka specifika substanser såsom, THC, Kokain, Opiater, Amphetaminer, PCP, Benzodiazepiner.

Muscimol är en relativt ovanlig substans i missbrukssammanhang jämfört med de nämnda drogerna. Standard drogtester inkluderar därför inte screening för muscimol. För att upptäcka muscimol skulle det krävas ett specifikt test designat för att identifiera denna kemiska förening. Dessa specifika tester är mycket sällsynta och utförs vanligtvis inte om det inte finns en specifik anledning att testa för muscimol.

Om det finns misstanke om användning av flugsvamp, kan en laboratorieanalys beställas. Detta är dock en speciell procedur och inte en del av rutinmässiga drogtester. 

Hur länge kan Shrooms spåras via drogtest?

Eftersom muscimol inte visar utslag på standard tester, krävs mer komplicerade tester. Om muscimol skulle testas via laboratorium, skulle tidsfönstret för detektion vara relativt kort. Muscimol och dess metaboliter utsöndras relativt snabbt från kroppen, oftast inom några dagar efter användning.

Psykedeliska effekter och säkerhet

Blir man hög av Shrooms?

Ja, Amanita Muscaria är en typ av psykedelisk svamp (shroom) som innehåller det aktiva ämnena muscimol. Detta ämnet kan ge en hög upplevelse, även kallat berusande. 

Effekter av Shrooms

Shrooms i form av Amanita muscaria kan påverkar hjärnans serotoninreceptorer, vilket leder till olika psykedeliska effekter. En översikt över de vanligaste anekdotiskas effekterna kan inkluderar bland annat, en känsla av djup lycka och välmående. Färger som kan verka starkare, ljud mer tydliga, och smaker mer intensiva. Vissa upplever en förbättrad förmåga att tänka i nya banor och lösa problem. Även en känsla av enhet med universum, insikter om livets mening, och djup personlig insikt. I vissa fall kan tiden kännas som den går långsammare eller snabbare än vanligt. Sist men inte minst, geometriska mönster, intensifierade färger, och rörliga objekt när ögonen är öppna eller stängda.

Magic Mushroom - DR. Herbals

Hur lång tid tar det för Shrooms effekter att verka?

Effekterna börjar vanligtvis kännas inom 20-60 minuter efter användning och kan pågå i 4-6 timmar, beroende på dos och individuell metabolism.

Gummies och olja har en långsammare verkningstid, vilket innebär att effekterna kan ta längre tid att kännas, men de varar längre. Å andra sidan har vape en snabbverkande effekt som känns nästan omedelbart men avtar snabbare.

Är Shrooms säkert?

Shrooms som flugsvamp, även känd som Amanita muscaria, är en välkänd svamp med en karakteristisk röd hatt med vita prickar. Den har länge fascinerat människor på grund av sina psykoaktiva egenskaper. Men samtidigt som den kan ge vissa intressanta effekter, är Amanita muscaria också potentiellt farlig. Även om Amanita muscaria inte är dödligt giftig i de flesta fall, kan den fortfarande orsaka allvarliga förgiftningar, särskilt om den inte är korrekt förberedd. Rätt förberedelse kan minska toxiciteten, men detta kräver noggrann kunskap.

De viktigaste aktiva föreningarna i Amanita muscaria är muscimol, muskarin och ibotensyra. Dessa kemikalier påverkar centrala nervsystemet och kan orsaka en rad psykoaktiva effekter. Medan muscimol är den förening som främst ansvarar för de önskade psykoaktiva effekterna, är ibotensyra och muskarin mer giftig och kan orsaka oönskade biverkningar.

Innan du köper och använder Amanita muscaria är det viktigt att ta hänsyn till ansvarsfull dosering. Börja alltid med en mindre mängd. Se även till att din återförsäljare är seriös, och att produkten du vill köpa är fri från det giftiga ämnet ibotensyra och muskarin.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Shrooms

Shrooms har en rad potentiella fördelar som har uppmärksammats i både traditionell användning och modern forskning. Vi rekommenderar inte att använda shrooms-produkter för självmedicinering eller oral konsumtion, då detta bör ske under professionell övervakning.

Några av de huvudsakliga fördelarna som har identifierats av användare är bland annat effektivitet för att potentiellt behandla nedstämdhet. Effekterna kan vara långvariga, med förbättringar som sträcker sig flera månader efter en enda behandling. Vissa upplever även en ökad kreativitet och kognitiv flexibilitet. Detta innebär en ökad förmåga att tänka kreativt och utanför de vanliga tankemönstren. En annan omtalad fördel är dess förmåga till att bidra till ökad adlig och personlig utveckling. Många användare rapporterar djupa andliga eller mystiska upplevelser vid användning av psykedeliska svampar, vilket kan leda till en känsla av enhet med universum och en djupare förståelse för sig själv och sitt liv. Detta kan potentiellt hjälpa individer att utforska sitt inre psyke, vilket kan leda till ökad självinsikt och personlig tillväxt. En förbättrad relation till naturen är igen hemlighet med psykedeliska svampar – Många användare rapporterar ofta en ökad känsla av samhörighet med naturen och en djupare uppskattning för miljön, vilket kan leda till mer miljövänliga beteenden.

Nackdelar med Shrooms

Shrooms har potential att erbjuda positiva upplevelser men medför också betydande risker. Dessa kan inkludera att användningen kan utlösa eller förvärra ångest, depression, och psykos, särskilt hos individer med predisposition för sådana tillstånd. Dåliga trips upplevelser kan leda till intensiv ångest, paranoia och panikattacker. Vissa användare kan även återuppleva tidigare trippar långt efter användningen.

Fysiska risker kan inkludera förgiftning där man förväxlar med giftiga svampar. Detta kan leda till allvarlig förgiftning. Fysiska obehag som illamående, kräkningar och diarré är också vanliga biverkningar. Om du misstänker en förgiftning kan du kontakta giftinformationscentralen (telefon 09 471 977). De ger råd om vad man ska göra om man misstänker en svampförgiftning.

Biverkningar av Shrooms

Det är viktigt att använda dessa produkter varsamt och ansvarsfullt. Shrooms kan orsaka en rad biverkningar, både positiva och negativa. Vid överdriven eller ovan användning kan vissa biverkningar inkludera som, ångest, paranoia, panikattacker, förvirring, desorientering och hallucinationer.

Fysiska biverkningar kan inkludera illamående, matsmältningsproblem, yrsel, ökad puls, nedsatt omdöme, minnesförlust och flashbacks

Viktiga överväganden för att minimera biverkningar

För att minimera biverkningarna av magic mushrooms är det viktigt att ta hänsyn till att börja med låga doser för att minska risken för negativa effekter. Använd svamparna i en trygg och bekväm miljö med stöd från betrodda vänner. Gå in i upplevelsen med en positiv inställning och utan pågående stress eller ångest. Det är även viktigt att inte använda alkohol och andra droger som kan förstärka negativa effekter.

Efterverkningar av shrooms

Efter att effekterna av psykedeliska svampar har avtagit, kan användaren uppleva olika efterverkningar såsom, en kvarvarande känsla av lugn, välbefinnande och klarhet som kan vara i dagar eller veckor efter trippen. Även möjlighet att bearbeta och reflektera över de insikter och upplevelser man hade under trippen. Vissa kan också få en känsla av utmattning eller behov av att vila efter den intensiva psykedeliska upplevelsen.

Dosering och tolerans

Hur doserar man Shrooms?

Doseringen kan variera beroende på erfarenhetsnivå, svampens styrka och användarens kroppsvikt. Nybörjare bör börja med en väldigt låg dos och gradvis öka om de känner sig bekväma.

Kan man bygga upp en tolerans mot Shrooms?

Ja, regelbunden användning av magiska svampar kan leda till tolerans, vilket innebär att större mängder krävs för att uppnå samma effekt. Toleransen kan minska efter en period av avhållsamhet.

Kan man bli beroende av Shrooms?

Magiska svampar anses inte vara beroendeframkallande, och användare utvecklar sällan ett fysiskt beroende. Dock kan psykologiskt beroende uppstå hos vissa individer.

Att använda Shrooms ofta orsakar inte samma rusgivande effekt. Detta eftersom de psykoaktiva substanserna som till exempel muscimol och psilocybin orsakar en snabb uppbyggnad av tolerans i hjärnan. Detta innebär att om du konsumerar shrooms en dag, kommer dina receptorer att vara mindre mottagliga för samma substans nästa dag. Denna toleransutveckling kan inträffa redan efter en enda användning och kan leda till betydligt minskade effekter om svamparna används igen inom ett kort tidsintervall.

Studier om Shrooms

Psykedeliska svampar är välstuderade inom vetenskapen, men många av dessa studier kräver ytterligare kliniska prövningar för att bekräfta deras effektivitet och säkerhet. Vi rekommenderar inte att använda shrooms-produkter för självmedicinering, då detta bör ske under professionell övervakning. Här är en sammanfattning av vad forskningen hittills har funnit:

Behandling av depression: Forskning har visat att psykedeliska svampar kan vara effektiva för att behandla depression, särskilt hos individer som inte svarar på traditionella antidepressiva medel. Effekterna kan vara långvariga, med förbättringar som varar i flera månader efter en enda behandling.

Ångestlindring: Psykedeliska svampar har enligt forskning visat sig kunna minska ångest, särskilt hos patienter med livshotande tillstånd. Detta kan bidra till förbättrad livskvalitet och emotionellt välbefinnande.

PTSD: Preliminära studier indikerar att psykedeliska svampar kan hjälpa till att lindra symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Kognitiv flexibilitet: Psykedeliska svampar kan potentiellt främja kognitiv flexibilitet enligt vissa studier, vilket innebär att man blir bättre på att se olika perspektiv och hitta nya lösningar på problem.

Främjande av neurogenes: Det finns vissa studier som visar att psykedeliska svampar kan främja tillväxten av nya neuroner i hjärnan, vilket kan ha positiva effekter på lärande och minne.

Skydd mot neurodegenerativa sjukdomar: Pågående forskning undersöker om psilocybin kan ha skyddande effekter mot sjukdomar som Alzheimer och Parkinson.

Sveriges Radio om psykedeliska svampar

"Studie: Psykedeliska svampar visar lovande resultat mot svårbehandlad depression"

En nyhet från Sveriges Radio diskuterar psykedeliska svampar och deras effekter.

En nyligen genomförd vetenskaplig studie, den största i sitt slag, indikerar att psykedeliska svampar, kan ha positiv effekt mot svårbehandlad depression. Studien, som omfattar deltagare från tio länder, leddes av psykiatriker James Rocky vid King’s College London.

Psykedeliska svampar har länge varit känt som en medvetandehöjande drog, ofta använd för att framkalla andliga eller drömlika upplevelser. Tidigare forskning har visat att substansen kan orsaka hallucinationer och ångest, men den nya studien pekar på andra biverkningar såsom huvudvärk, yrsel eller illamående. Trots dessa biverkningar noterades en minskning av depressiva symtom hos deltagare som fick den högsta dosen.

James Rocky, en av forskarna bakom studien, förklarar att hjärnan blir mer plastisk under påverkan av psykedeliska svampar. Nervtrådar som tidigare inte kommunicerat med varandra börjar plötsligt göra det, vilket kan bidra till att minska depressiva symtom.

Studien, publicerad i tidskriften New England Journal of Medicine, syftade till att undersöka vilka doser av psykedeliska svampar som är effektiva och säkra efter att traditionell behandling av depression inte har hjälpt. Totalt deltog 233 personer som alla fick pröva behandling med en syntetisk version av psykedeliska svampar.

Professor Goodwin vid University of Oxford, en av ledarna för studien, betonar att det behövs mer forskning för att fullt ut förstå effekterna av dessa svampar som behandlingsform mot depression. Han påpekar att det kommer att ta minst tre år innan psykedeliska svampar kan bli ett godkänt läkemedel.

Trots att studien möter kritik från flera experter, råder enighet om behovet av ytterligare forskning. Miljontals människor världen över lider av svårbehandlad depression, och nya behandlingsalternativ är av största vikt.

Detta banbrytande arbete markerar ett viktigt steg mot att förstå och potentiellt behandla svårbehandlad depression med hjälp av psykedeliska substanser.

Lagliga Shrooms-produkter

Vad finns det för Shrooms-produkter?

Olika tillverkare erbjuder ett varierat utbud av produkter baserat på deras kapacitet och expertis i produktutveckling. De vanligaste produkterna inkluderar vapes, oljor och gummies. Varje produktform har sina egna fördelar och unika egenskaper, vilket gör att konsumenter kan välja det som bäst passar deras behov och preferenser.

Var kan jag köpa lagliga magic mushrooms?

Trots det ökade intresset är det fortfarande få aktörer som säljer shrooms, både online och i fysiska butiker. Ämnet är relativt nytt för många, och en stor del av befolkningen har ännu inte upptäckt fördelarna med magic mushrooms. Bland de återförsäljare som erbjuder shrooms-produkter varierar kvaliteten avsevärt. Det finns exempel på butiker som säljer förorenade produkter, innehållande farliga syror som ibotensyra.

Hos DR. Herbals garanterar vi kvalitetssäkrade shrooms-produkter, tillverkade och kontrollerade i Sverige. Våra höga kvalitetsstandarder innebär att alla produkter genomgår noggranna tester för att utesluta hälsofarliga ämnen. Samtliga produkter i vårt sortiment är lagliga och säkra att köpa i Sverige.

Magic Mushroom (Muscimol) Gummies - DR. Herbals

Vanliga frågor om Shrooms

Är shrooms ett naturligt ämne?

Shrooms är samlingsnamnet för psykedeliska svampar. Vi använder Amanita Muscaria´s (flugsvamp)-extrakt vilket är muscimol. Detta är ett naturligt ämne.

Är det säkert att använda magic mushrooms (shrooms)?

Användning av magic mushrooms är allmänt säkert. Men användningen kan också innebära risker, särskilt om de tas i okontrollerade miljöer eller av personer med psykiska problem. Biverkningar kan inkludera ångest, förvirring och i sällsynta fall psykos.

Kan man köra bil efter man använt Shrooms?

Det är inte en bra idé att köra bil efter användning av Shrooms, även kallat magiska svampar. Den främsta anledningen är att din reaktionsförmåga kan förändras och psykedeliska svampar medför ofta hallucinationer.

Vad bör man tänka på innan man använder magiska svampar?

Det är viktigt att vara i en trygg och bekväm miljö, helst med en nykter och erfaren guide, samt att vara medveten om både de fysiska och psykologiska effekterna.

Vad är skillnaden mellan psilocybin och psilocin?

Psilocybin är den primära psykoaktiva substansen i vissa magiska svampar och omvandlas i kroppen till psilocin, vilket är den kemikalie som direkt påverkar hjärnan och orsakar de psykoaktiva effekterna.

Psilocybin är olagligt och narkotikaklassat i Sverige.

Finns det några långsiktiga effekter av att använda magiska svampar?

Långsiktiga effekter är fortfarande under utredning, men vissa studier tyder på att enstaka användning kan ha positiva långsiktiga effekter på mental hälsa och välbefinnande, medan frekvent användning kan ha negativa effekter på psykologisk hälsa.

Var kan jag hitta röd flugsvamp i Sverige?

Den röda flugsvampen (Amanita muscaria) är ganska vanlig i Sverige och kan hittas i olika typer av skogar. Här är några tips för var och hur du kan hitta röd flugsvamp i Sverige:

Skogsområden: Röd flugsvamp växer ofta i barrskogar, men den kan även finnas i lövskogar. Sök i skogar där det finns granar, tallar eller björkar, eftersom svampen trivs i symbios med dessa träd.

Säsong: Den bästa tiden att leta efter röd flugsvamp är från sensommaren till hösten, vanligtvis från augusti till oktober.

Fuktiga områden: Flugsvampen gillar fuktiga förhållanden, så leta i områden med mycket mossa eller där marken är fuktig.

Kännetecken: Röd flugsvamp är lätt att känna igen med sin karakteristiska röda hatt och vita prickar. Hatten kan vara klarröd till orange-röd, och svampen har vita skivor och en vit fot med en ring och en knöl vid basen.

Varningsinformation: Det är viktigt att notera att röd flugsvamp är giftig och kan orsaka allvarliga hälsoeffekter om den förtärs utan noggrann och professionell behandling. Traditionellt har den använts för sina hallucinogena egenskaper. Det rekommenderas starkt att undvika konsumtion av denna svamp i rå form och att vara mycket försiktig när du hanterar den.

Vad gör jag om jag blir förgiftad av röd flugsvamp?

I sin råa form innehåller röd flugsvamp ämnet ibotensyra och muskarin, vilket kan vara giftigt. Vi använder endast det psykedeliska ämnet muscimol från flugsvampen, vilket allmänt betraktas som säkert.
Om du misstänker en förgiftning kan du kontakta giftinformationscentralen (telefon 09 471 977). De ger råd om vad man ska göra om man misstänker en svampförgiftning.

All information som presenteras på denna sida är av rent informativ natur och syftar inte till att uppmuntra användningen av några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

★SHROOMS PRODUKTER

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *