CBD Sverige

CBD Sverige – Låt oss utforska den spännande världen av hampa! Här presenteras en koncis förklaring om CBD.

Vad är cannabinoider?

Cannabinoider är naturliga föreningar som förekommer i cannabisväxten. De interagerar med det endocannabinoida systemet i människokroppen och andra däggdjur, som reglerar olika fysiologiska processer för att upprätthålla kroppens balans.

Det finns cirka 120 naturliga cannabinoider som härstammar från cannabisväxten. Dem du förmodligen redan hört talats om är troligtvis CBD, HHC, THC och THCH som blivit mest uppmärksammade. Idag kan du hitta ett flertal varierade produkter online som innehåller dessa aktiva ämnen från cannabisväxten. Det finns allt från Godis, Snus, Vape till Tuggummi och Olja. 

Är cannabinoider lagligt i Sverige?

Det finns lagliga- och olagliga cannabinoider i Sverige. En strikt reglerad cannabinoid sedan länge är THC, och nyligen även HHC

Cannabinoider som till exempel CBD, CBG, CBA och CBN är lagliga och har inte psykoaktiva effekter, vilket innebär att det inte orsakar den karakteristiska “höga” känslan associerad med cannabis. Istället har CBD visat sig ha andra potentiella fördelar.

Vad är CBD?

Cannabidiol (CBD) är en av cirka 120 naturliga cannabinoider som härstammar från cannabisväxten. Förmodligen är CBD den som fått mest uppmärksamhet genom åren tack vare de många potentiella fördelarna, utan de psykoaktiva effekterna.

CBD har blivit alltmer populärt på grund av dess potentiella terapeutiska egenskaper. Forskning indikerar att CBD kan påverka det endocannabinoida systemet, ett komplex system i kroppen som spelar en roll i att reglera olika fysiologiska processer och upprätthålla homeostas. Läs mer om det endocannabinoida systemet nedan.

Vad är skillnaden mellan CBD och THC?

CBD (cannabidiol) och THC (tetrahydrocannabinol) är två av de mest kända och studerade cannabinoiderna som finns i cannabisväxten. De har olika effekter på människokroppen på grund av sina olika kemiska strukturer och hur de interagerar med cannabinoidreceptorer. Här är några viktiga skillnader mellan CBD och THC:

Psykoaktivitet:

CBD: CBD är inte psykoaktivt, vilket betyder att det inte ger någon “hög” känsla. Det påverkar inte kognitiva funktioner och har inget euforiskt eller berusande inflytande.

THC: THC är den huvudsakliga psykoaktiva föreningen i cannabis och är ansvarig för den karakteristiska “höga” känslan som människor upplever när de konsumerar cannabisprodukter som innehåller THC.

Affinitet för cannabinoidreceptorer:

CBD: CBD interagerar inte direkt med cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2. Istället påverkar det indirekt dessa receptorer och interagerar med andra receptorer i kroppen.

THC: THC binder direkt till både CB1- och CB2-receptorer i det endocannabinoida systemet, särskilt i hjärnan och det centrala nervsystemet.

Lagstiftning och legalitet:

CBD: CBD utvinns ofta från industrihampa och är lagligt på många platser, inklusive många delar av USA och EU, så länge det innehåller mindre än den lagliga gränsen för THC.

THC: Lagstiftningen kring THC varierar betydligt mer. Det är lagligt på vissa platser för medicinskt eller rekreationellt bruk, medan det är olagligt på andra platser.

Är CBD lagligt i Sverige?

Ja, produkter som innehåller CBD, såsom CBD-olja, CBD-vape, CBD-godis och CBD-tuggummi, kan vara lagliga under förutsättningen att de är helt fria från THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). 

Har CBD hälsofördelar?

Potentiella hälsofördelar med CBD kan vara varierande. Vi som företag har inte befogenhet att rekommendera CBD eller andra cannabinoider för mänsklig eller oral konsumtion på grund av regleringar enligt läkemedelslagstiftningen. Det är dock viktigt att notera att CBD inte är narkotikaklassat. Det vi som företag undviker att rekommendera kring CBD inkluderar hälsoeffekter.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

CBD Gummies - Strawberry Sorbet 30MG/st - DR. Herbals

Är CBD säkert?

Generellt betraktas CBD (cannabidiol) som säkert när det används på rätt sätt och med säkra produkter. Forskning har visat att CBD sällan orsakar allvarliga biverkningar. Här är några punkter att överväga:

Biverkningar: De flesta människor tolererar CBD väl, men några kan uppleva milda biverkningar om man använder stora mängder. Biverkningarna kan inkludera trötthet, magbesvär eller förändringar i aptiten. Dessa biverkningar tenderar dock att vara förbigående och milda.

Interaktion med läkemedel: Det är viktigt att vara medveten om potentiella interaktioner mellan CBD och andra läkemedel. CBD kan påverka leverns enzymaktivitet och därmed metabolismen av vissa läkemedel. Personer som tar receptbelagda mediciner bör rådgöra med sin läkare innan de använder CBD för att undvika eventuella interaktioner.

Kvalitet och renhet: Säkerheten hos CBD-produkter beror på deras kvalitet och renhet. Det är viktigt att välja produkter från pålitliga källor och tillverkare för att säkerställa att de inte innehåller skadliga tillsatser eller oönskade föroreningar.

Dosering: Som med alla substanser är dosering viktig. Att använda för mycket av något kan leda till oönskade effekter. Det är klokt att börja med låga doser och gradvis öka om det behövs.

Legalt perspektiv: CBD är lagligt på federal nivå i många länder, men lagstiftningen varierar. Det är viktigt att överväga och följa lagarna i det område där du bor.

Notera att CBD-forskning fortfarande är i ett tidigt skede, och det finns mycket att lära om dess långsiktiga effekter och potentiella interaktioner. All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

Är CBD beroendeframkallande?

Det saknas vetenskapliga studier som indikerar att CBD är beroendeframkallande, eftersom det inte ger upphov till förändringar i dopaminaktivitet, vilket vanligtvis är förknippat med substanser som har en beroendeframkallande potential.

Visar CBD utslag på drogtest?

CBD (cannabidiol) i sig självt bör normalt sett inte resultera i ett positivt utslag på drogtest för cannabis.

Om du har oro för att testa positivt på ett drogtest på grund av hampa-användning, är det klokt att välja produkter från pålitliga källor och som är tydligt märkta som THC-fria.

CBD Vape

 • 100% THC-fri
 • Naturligt innehåll
 • 250 Puffs
 • Brett-spektrum cannabinoider
 • CBD, CBG, CBC, CBA & terpener
CBD Vape - Watermelon Kush 90% CBD - DR. Herbals

CBD Olja

 • 100% THC-fri
 • Naturligt innehåll
 • Brett-spektrum cannabinoider
 • CBD, CBG, CBC, CBA & terpener
 • Nano-optimerad CBD extrakt
Sveriges starkaste CBD olja 50% | 5.000mg cannabinoider | DR. Herbals

CBD Godis

 • 100% THC-fri
 • Naturligt innehåll
 • 10x gummies
 • Brett-spektrum cannabinoider
 • CBD, CBG, CBC & terpener
CBD Godis Sverige - Lemon Haze 300MG - 30MG/ST - DR. Herbals

Endocannabinoida systemet (ECS)

Hur fungerar cannabinoider i kroppen?

Vår kropp är ett fantastiskt komplex system, och ett av dess mest fascinerande nätverk är det endocannabinoida systemet (ECS). Detta system är en nyckelkomponent för att upprätthålla balans och homeostas i kroppen.

Centrala för ECS är cannabinoider, en grupp kemikalier som är ansvariga för att överföra meddelanden och reglera olika fysiologiska processer. Dessa cannabinoider kan delas upp i två huvudkategorier: endogena cannabinoider, som produceras naturligt i kroppen, och exogena cannabinoider, som inkluderar de som kommer från cannabisväxten.

ECS består av tre huvudkomponenter: cannabinoidreceptorer, endogena cannabinoider (såsom anandamid och 2-AG), samt enzymer som bryter ned dessa endogena cannabinoider. Två huvudtyper av receptorer, CB1 och CB2, finns i hela kroppen men finns i större koncentrationer i olika områden.

CB1-receptorer är rikligt förekommande i hjärnan och centrala nervsystemet, där de reglerar saker som smärta, aptit och minne. CB2-receptorer vanligare i immunsystemet, där de spelar en avgörande roll i att hantera inflammation och immunrespons.

När det gäller funktionen, fungerar ECS som en finjusterad dirigent som reglerar olika kroppsprocesser för att bibehålla en optimal balans. När vi introducerar exogena cannabinoider, såsom THC eller CBD från cannabisväxten, påverkar de detta system genom att interagera med CB1- och CB2-receptorer.

THC, eller delta-9-tetrahydrocannabinol, binder främst till CB1-receptorer och är ansvarig för cannabisens psykoaktiva effekter. CBD, eller cannabidiol, har en mildare inverkan och verkar på flera mål i kroppen, inklusive vissa receptorer inom ECS.

Slutsatsen är att cannabinoider fungerar som en nyckelkomponent i att upprätthålla balans och hälsa genom det endocannabinoida systemet. Denna komplexa samverkan utgör grunden för hur cannabis och dess komponenter kan påverka olika aspekter och erbjuder samtidigt ett fascinerande område för fortsatt vetenskaplig utforskning.

Vad reglerar ECS?

ECS – Endocannabinoid-systemet är ett av många kroppsliga system som hjälper till att upprätthålla homeostas (balans) i kroppen. Dess receptorer är utbredda och finns bland annat i hjärnan, i det så kallade centrala nervsystemet. Liksom utspritt över immunsystemet. Detta påverkar många olika kroppsprocesser. Vid brist på endocannabinoider kan besvär uppstå som:

 • Migrän
 • Depression
 • Låg dopaminnivå
 • Smärta
 • Låg aptit
 • Lågt immunförsvar

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott

Upptäck fler cannabinoider

 THCH är en laglig cannabinoid som liknar THC. 

THCH är en naturlig förening som tillhör cannabinoidfamiljen och har nyligen fått uppmärksamhet för sin potentiella roll inom cannabinoidforskning.

THCH delar strukturella likheter med delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), den aktiva föreningen i cannabis, men utmärker sig genom en längre alkylenkedja, vilket antyder ökad bindningsaffinitet till cannabinoidreceptorer.

Vi på DR. Herbals erbjuder olika THCH produkter som är tillverkade i Sverige. THCH Oljor som är enkla att hantera, Vapes för både nya och erfarna användare, och Gummies av premium kvalitet.

Läs mer om THCH här!

Hexahydrocannabinol (HHC) är en naturlig cannabinoid som nyligen reglerades i Sverige och är för närvarande klassificerad som en narkotika, parallellt med THC.

Trots likheter i effekt med THC anses HHC vara 40-60% mildare. Före den 11 juli 2023 var HHC en laglig cannabinoid och fick betydande uppmärksamhet i Sverige.

Cannabigerol (CBG) är ofta benämnd som “moder till alla cannabinoider” och delar likheter med CBD genom att inte utlösa psykoaktiva effekter. CBG är dessutom den grundläggande strukturen för övriga cannabinoider och genereras genom upphettning av CBGA (cannabigerolsyra). Hela spektrumet av cannabinoider, inklusive THC, CBD och CBC, härstammar från denna föregångare.

Upptäck CBG-rika produkter!

CBC (Cannabichromene) är en naturlig cannabinoid som återfinns i cannabisplantan, och dess upptäckt på 1960-talet har fört med sig en ökande intresse inom cannabinoidforskningen.

CBC rankas som den tredje mest framträdande cannabinoiden i cannabisväxten, efter CBD och THC. Denna förening har associerats med olika potentiella hälsofördelar och fortsätter att vara ett fokusområde inom vetenskaplig forskning och utforskning av de mångfasetterade egenskaperna hos cannabinoider.

En intressant aspekt med CBD och CBC är deras samverkan och de fördelar som uppstår genom samarbete. Alla cannabinoider deltar i något som kallas entourage-effekten, vilket innebär att deras individuella förmågor förstärks när de samverkar tillsammans. Det låter kanske komplext, men i grund och botten betyder det att de blir mer kraftfulla när de kombineras.

Upptäck CBD + CBG + CBC Oljor och Vapes!

 
 

 

 

VÅRA PRODUKTER

På DR. Herbals ® använder vi endast växten Cannabis Sativa L (industriell hampa) när vi bereder våra produkter. Allt är framtaget utan onödiga och kemiska tillsatser. Slutresultatet säkerställer en ren och potent produkt. Vår CBD och THCH olja blandas endast med ren ekologisk hampafröolja för extra näringsämnen.
Vår hampa-baserade snus härrörar från EU-certifierade frösorter och innehåller mindre än 0,3% THC. Alla våra vapes och gummies produceras i Sverige med rent extrakt och organiska ingredienser.

All information som presenteras på denna webbsida är avsedd uteslutande för informativa ändamål och bör inte uppfattas som en uppmaning att använda någon form av cannabinoider som medicin eller kosttillskott.