CBD mot ADHD/ADD

Personer med ADHD/ADD tenderar att ha lite lägre nivåer av dopamin.

Dopamin är en signalsubstans som påverkar hjärnas kognitiva förmågor såsom humör, uppmärksamhet och minne. Låga nivåer av dopamin kan orsaka uppmärksamhets störningar.

Cannabinoider som finns i våra CBD oljor har visat sig förbättra överföringen av kemiska signalsubstanser i hjärnan, närmare bestämt dopamin, vilket bidrar till förbättrade kognitiva förmågor.

Cannabinoider bidrar även med att öka aktiviteten hos receptorer vid namn “adenosin” som i sin tur kan öka koncentrationen hos personer med ADHD.

En studie som genomfördes på Kings college i London visade att CBD bidrog till patienters förbättrade kognitiva förmågor, högre fokus och koncentration samt minskad hyperaktivitet. – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X17302377?via=ihub

CBD – bättre än narkotikaklassade mediciner mot ADHD/ADD?

Till skillnad från läkemedel som Concerta och Ritalin som flitigt används vid hantering av ADHD/ADD, så har CBD Olja minimalt med bieffekter och har av Världshälsoorganisationen (WHO) ansett vara ett skonsamt ämne.

CBD anses vara mycket säkert men trots detta så kan en del användare uppleva lite biverkningar. Detta är dock relativt sällsynt, det förekommer oftast om man skulle ta för mycket av oljan.  Hur som helst är biverkningarna betydligt mildare än många av de konventionella behandlingsmetoderna.

Biverkningar av CBD olja i värsta fall inkluderar diarré, sömnighet, muntorrhet och illamående. Det har inte visat sig vara livshotande i högre doser, någonsin.  Varken nerv/hjärnskadade eller beroendeframkallande effekter heller.

Biverkningar av ADHD/ADD medicin (Concerta, Ritalin, Elvanse, Attentin och mm.) inkluderar personlighetsförändringar, ökande tics, tydliga beroendeframkallande symtom, livshotande i höga doser, aggresivt humör, schizofreni, förvirring.

Vi vill understryka att de flesta ADHD/ADD medicinerna innehåller Amfetamin – en livshotande opiat som i höga doser kan kosta ett liv eller orsaka allvarliga nerv/hjärnskador för livet samt ett väldigt hög riskabelt ämne som orsakar tydliga beroendeframkallande symtom.

2017 genomfördes en studie i Tyskland där personerna som deltog visade ökad koncentrationsförmåga och bättre sömnmönster.

Studien involverade 30 deltagare och genomfördes av Dr. Eva Milis och Dr. Franjo Grotenhermen – Studien indikerade även på att patienterna svarade mer positivt på CBD än på konventionell medicinering för ADHD/ADD. – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28576350/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *